O Haberkorn-u

O Haberkorn-u.
Najveći austrijski tehnički trgovac.

U portfoliju našeg preduzeća se nalaze zaštitna oprema, oplatna tehnika, distanceri, ankeri, maziva, sredstva za podmazivanje i tehnički proizvodi, kao što su pogonska tehnika, creva, mašinski elementi i hidraulika. Kompetentni stručni savetnici, proizvodne usluge i specijalno poznavanje tržišta nabavke svih asortimana, čine nas svestranim specijalistima. Logistički servis i E-Business-rešenja štede kupcima vreme i novac. Porodično preduzeće sa sedištem u Wolfurt-u/ Vorarlberg osnovano je 1932. godine. Danas se Haberkorn, sa preko 1.500 zaposlenih na preko 30 sedišta u Austriji, Istočnoj Evropi i Švajcarskoj, ubraja u vodeće tehničke trgovce u Evropi. 


Šta nudimo.
Naša ponuda prema našim kupcima.

H-Plus zaštitna oprema
Naš asortiman

Nudimo vam širok asortiman tehničkih artikla, zaštitne opreme i komplementarnog servisa. Sa skladišta se mogu isporučiti 100.000 artikla. Vi imate izbor od preko 180 000 proizvoda. Pitajte Vašeg predstavnika prodaje!

H-Plus zaštitna oprema
Naši saradnici

Kod Haberkorn-a ćete naići na Know-How u svim ravnima (na svim nivoima), jer mi imamo uz sve proizvode odgovarajuće stručno znanje. Vaš lični savetnik za kupce (potrošački savetnik)i kompetentan tim kao podrška, savetovaće vas kod svih pitanja u vezi proizvoda, logističkih rešenja i pitanjima koja se odnose na primereno skrojene (primerene) servisne pakete. Samo nam saopštite vaše želje. Mi ćemo vam rado izraditi individualno rešenje. Kao saradnici Haberkorn-a osećamo  zadovoljstvo pri radu, uživanje u rezultatima rada i radost na uspehu.

H-Plus zaštitna oprema
Naše usluge

Raste se sa zadacima (Uz svaki  izazov se napreduje). Zbog toga stalno prilagođavamo naše usluge vezane za ceo proces nabavke potrebama naših kupaca: od individualnih rešenja za vaše upravljanje (vođenje) regalima sve do kompleksnog menadžmenta konstruktivnih grupa sa samo jednim brojem (šifrom) artikla. U svakoj Haberkorn-isporuci je sadržano jednostavno više znanja.


  • Iskrenost i međusobno vrednovanje određuju naše ophođenje.
  • Pravednost i obaveza (uljudnost) su nam jako važni.
  • Mi postupamo orijentisano rešenju, efikasno, brzo i jednostavno.
  • Mi uslovljavamo i podstičemo naše saradnike u njihovom ličnom i stručnom razvoju. 
  • Etička načela ponašanja nas vode u svemu što radimo. 
  • Mi postupamo odgovorno prema preduzećima i okruženju.